Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager. Nedenfor ser du datoer for 2024.

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.00.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Det utføres ikke vigsel i juli og august måned.

Vi har ikke venteliste for vigsler. 

(X betyr opptatt)

 

Fredag 14. juni    X    X
Fredag 28. juni    X    X
Fredag 06. september     X
Fredag 20. september    X    X
Fredag 18. oktober   X   X
Fredag 1. november    X   X

Fredag 15. november

   X 

  X   

Fredag 29. november

  X

    X