Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager. Nedenfor ser du datoer for første halvår 2024.

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.00.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Eventuelt kommer det flere vigseltider for september, oktober og november i slutten på april 2024. Det utføres ikke vigsel i juli og august måned.

Vi har ikke venteliste for vigsler. 

(X betyr opptatt)

 

Fredag 9. februar    X    X
Fredag 23. februar    X    X
Fredag 8. mars    X   X
Fredag 22. mars    X    X
Fredag 5. april   X   X
Fredag 26. april   X    X

Fredag 24. mai

  X  

  X   

Fredag 31. mai

  X

    X 

Fredag 14. juni

   X

   X 

Fredag 28. juni

    X

   X