Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere som er født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med søknad om norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden.
Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk, signatur) slik at søknad om pass kan registreres.

Krav til dokumentasjon; se relevant rubrikk nedenfor.
VIKTIG! 
For søkere født før 1. september 2006, der far er norsk og gift med utenlandsk mor før 1. september 2006, må far registrere vigselen i norsk folkeregister (Skatteetaten) før søknad om fødselsnummer kan innleveres.

MERK! Ved adopsjon eller surrogati, vennligst kontakt ambassaden på e-post.

Gebyr betales ved første oppmøte og dekker gebyr for søknad om fødselsnummer og pass. 

Saksbehandlingstiden hos norske myndigheter på tildeling av fødselsnummer er for tiden ca. 2 måneder. I tillegg må påberegnes produksjonstid av pass samt postgang til Danmark som kan variere noe, men som typisk tar 2-4 uker. Les mer på politiets side. 

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist.