Tvillinger som ler

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden. Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for nytt oppmøte for å oppta biometri slik at søknad om pass kan registreres.

Krav til dokumentasjon, se nedenfor.
VIKTIG! 
For søkere under 18 år født før 1. september 2006, der far er norsk og gift med utenlandsk mor, må far registrere vigselen i norsk folkeregister (Skatteetaten) før søknad om fødselsnummer kan innleveres.

Gebyr betales ved første gangs oppmøte og dekker gebyr for søknad om fødselsnummer og pass. Det er ikke anledning til kun å søke om norsk fødselsnummer.

Merk: Behandlingstiden hos norske myndigheter på tildeling av fødselsnummer er for tiden ca. 3 måneder. Dertil må det påberegnes ytterligere ca. 3 uker fra dagen for andre oppmøtet når passet kan registreres og bestilles, til søker kan forvente å motta passet. OBS: Politiet er blitt gjort kjent med at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa. Dette er ny informasjon for politiet, og per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Les mer

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist.