syttende mai

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, bruk Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap for å finne ut av det.

Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Hvis ditt barn er født etter september 2006 og mor eller far er norsk, kan man søke om fødselsnummer og skal ikke søke om statsborgerskap.  

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. 
Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene:

du kan registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i UDIs søknadsportal på nett, og betale gebyr. Vær oppmerksom på at timebestilling for personlig innlevering av søknaden på ambassaden er en del av registreringsprosessen. Du finner lenke til timebestilling sammen med opplysninger om adresse for oppmøte når du registrerer søknaden. Søker kan alltid logge inn via sin UDI profil og bestille/endre tiden, eller bestille time her.

Når du har fullført søknaden, vil du mottat en epost fra UDI med en kopi av din søknad. Siste side av denne kopien er en sjekkliste hvor det står hvilken dokumentasjon du skal ha med til ambassaden når du skal innlevere søknaden. Det er meget viktig at du tar med den nødvendige dokumentasjonen. 

Først etter at du har fått et positivt svar, kan du søke om personnummer (med mindre du har det i forveien) og pass på ambassaden. Husk å bestille time.

MERK: Hvis det går mer enn 3 år før du innleverer dokumenter etter at du har registrert søknaden, vil søknaden bli annulert.  

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på spørsmål knyttet til statsborgerskap