Hurtigruten

Sjøfart

Ambassaden og konsulater foretar ikke lenger maritime kontroller. Det er rederienes ansvar å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjeneste om bord på norsk skip.

Du kan finne informasjon og regelverk på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Påtegning/endorsement er et dokument som utstedes for at sjøfolk skal kunne bruke utenlandske sertifikater på fartøy som fører norsk flagg. Du kan søke om påtegningsdokument/endorsement her.

Dersom det ikke er mulig med elektronisk søknad om påtegningsdokument kan ambassaden eller et konsulat kontaktes for nærmere avtale. 

Helseerklæring For å kunne arbeide på et norsk skip, kreves regelmessig godkjent legeundersøkelse. Det er oppnevnt én sjømannslege som undersøker og utsteder norsk helseerklæring i København i Danmark, og hun er oppført på listen via denne lenken til sjøfartsdirektoratet
Som følge av en endring av et EU-direktiv i 2022 kan helseerklæringer utstedt i et EØS-land for arbeidstakere på skip, godkjennes for arbeid ombord på norske fartøy. Dansk Sundhedsbevis er dermed etter Helseforskriftens § 4 også godkjent for tjeneste på norske skip.