Honorære konsulater

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Danmark, Grønland og Færøyene og skal stimulere til samarbeid mellom Norge og riksfellesskapet. Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

På konsulatene kan du få utført visse notarialforretninger. Gebyr kan kun betales med kontanter.  

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.