For nordmenn

Service icon

Fødselsnummer

Norske statsborgere som er født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om personnummer i forbindelse med søknad om norsk pass. Alle skal ha personnummer før man kan søke om pass. Søknad om personnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Danmark, må du også endre det i norsk folkeregister.

Service icon

Statsborgerskap

Alle som er født etter 1. september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Bosatt i Danmark

Det bor over 17.000 nordmenn i Danmark i tillegg til borgere med både norsk og dansk statsborgerskap. Her har vi samlet informasjon og lenker som kan være nyttig for nordmenn bosatt i Danmark.

Giftermål

Det er populært for nordmenn å gifte seg i Danmark. Både ambassaden og sjømannskirken foretar vielser. Det kan også være mulig å gifte seg i danske kirker og på danske rådhus, her må man ta kontakt med det stedet man ønsker at vielsen skal skje og høre om muligheten.

Notarialforretninger

Notarialforretninger er en samlebetegnelse på de oppgavene som er lagt til notarius publicus. De mest vanlige er å gi notarialbekreftelse for rett kopi av dokumenter og bekrefte underskrifter. Norske myndigheter godtar dokumenter bekreftet av dansk notarius publicus. Norges ambassade i København utfører som hovedregel ikke notarialforretninger som kan utføres hos dansk notarius publicus.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Danmark, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Service icon

Pass og personnummer

Søknad om pass krever personlig oppmøte på ambassaden, også for barn under 18 år, bl.a. grunnet biometriopptak (foto, fingeravtrykk og signatur).

Gebyr

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Reiseinformasjon for Danmark

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon