For nordmenn

Kommunevalg i Norge

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge den 11. september. Ambassaden mottar forhåndsstemmer alle hverdager kl. 9 - 14. Vi tar imot stemmer til og med fredag 1. september. Du trenger ikke å bestille time for å stemme.

Service icon

Pass

Alle som skal søke pass, også små barn/personer under 18 år, må møte personlig på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur). Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke om det. Produksjonen av pass går nå som normalt, men politiet kan ikke utelukke ustabile leveranser av pass i 2023. Passmyndighetene kan ikke garantere en leveringstid for pass.

Service icon

Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med søknad av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Danmark, må du også endre det i norsk folkeregister.

Service icon

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, bruk Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap for å finne ut av det.

Bosatt i Danmark

Det bor over 17.000 nordmenn i Danmark i tillegg til borgere med både norsk og dansk statsborgerskap. Her har vi samlet informasjon og lenker som kan være nyttig for nordmenn bosatt i Danmark.

Giftermål

Det er populært for nordmenn å gifte seg i Danmark. Både ambassaden og sjømannskirken foretar vielser. Det kan også være mulig å gifte seg i danske kirker og på danske rådhus, her må man ta kontakt med det stedet man ønsker at vielsen skal skje og høre om muligheten.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Danmark, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Gebyr

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Reiseinformasjon for Danmark

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon