Hele bygget_avlangt.JPG

Om ambassaden

Norges ambassade i København ble grunnlagt i 1905 og er Norges eldste utenriksstasjon. Det er 13 honorære konsulater i Danmark, Grønland og på Færøyene, hvorav mange stammer helt tilbake fra 1906.

Adresse:
Dampfærgevej 10, 4. sal
2100 København Ø
Danmark

E-post: emb.copenhagen@mfa.no
Tel: +45 72 11 19 00
Ambassadens CVR nr: 15915412

MERK: Det er ikke mulig å møte opp på ambassaden uten avtale.

Ambassadens ansatte dekker både politiske, økonomiske, kulturelle og næringslivs-saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. 

For residence permit applicants: Please note that you need an appointment to hand in the application at the embassy.