Notarialforretning

Notarialforretninger

Notarialforretninger er en samlebetegnelse på de oppgavene som er lagt til notarius publicus. De mest vanlige er å gi notarialbekreftelse for rett kopi av dokumenter og bekrefte underskrifter. Norske myndigheter godtar dokumenter bekreftet av dansk notarius publicus. Norges ambassade i København utfører som hovedregel ikke notarialforretninger som kan utføres hos dansk notarius publicus.

Underskrift på skjøte, kjøpskontrakt eller fullmakt i forbindelse med dødsfall/arv, bekreftelse av dansk pass og danske dokumenter kan bekreftes hos danske byretten.

Ambassaden bekrefter IKKE rett kopi av danske/utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Norges ambassade er rette vedkommende for bekreftelse av et gyldig norsk pass. For tidsavtale, skriv til cph.konsulat@mfa.no

Informasjon om dokumenter som skal brukes utenfor Norden:

LEGALISERING/APOSTILLE
Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Danmark har tiltrådt «Apostille-konvensjonen» (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).
Les om legalisering eller Apostille på bekreftelse fra dansk notar eller danske dokumenter.
Les om legalisering eller Apostille på bekreftelse av norsk pass eller norske dokumenter.