Bryllup - Photo:Ambassaden
Ambassaden

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Danmark, må du også endre det i norsk folkeregister.

Norske borgere som er bosatt i Danmark følger dansk navnelov. Passøker skal være registrert i Norge med det navn som man heter etter dansk navnelov. Endring i norsk register skjer ikke automatisk når man ikke er bosatt i Norge, så passøker skal selv sørge for å få eventuelle endringer registrert.

For å registrere navneendring i Norge skal du utfylle skjema Melding om endring av navn hos Justis- og beredskapsdepartementet. Skroll ned til GA-7700 Melding om endring av navn og velg det papirskjema du ønsker å benytte.  Papirskjema samt kopi av gyldig pass og navneendringsdokumentet sendes til: 

Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, NO-0134 Oslo

Eksempler på godkjent navneendringsdokument:

  • Personattest 
  • Navneattest (eller Attestation af navneændring)
  • Fødsels- og navneattest eller Fødsels- og dåpsattest utstedt av Folkekirken
  • Danske vigselsattester for ekteskap inngått etter 1. april 2006.

Ta med navneendringsdokumentet når du har rettet navnet og skal søke om nytt pass.

Personer som ved inngåelse av ekteskap i Danmark før 1. april 2006 fikk ektefellens etternavn og som samtidig ville ha eget etternavn ("pikenavn") som mellomnavn, skal være oppmerksom på følgende:

Ved ekteskap inngått før denne dato kunne man hete enten sitt eget etternavn eller ektefellens etternavn etter vielsen. Det var ikke mulig å hete sitt eget etternavn som mellomnavn i.h.t. navneloven. Det var imidlertid mulig å få registrert at man ønsket å bruke eget etternavn som mellomnavn i dansk folkeregister. Dette ble kalt adresseringsmellomnavn og er altså ikke ens juridisk riktige navn etter navneloven. Vær oppmerksom på at adresseringsnavn står påført danske dokumenter som sygesikringskort/sundhedskort og førerkort.

Med den nye navneloven som trådte i kraft 1. april 2006, ble det mulig å få sitt eget etternavn ("pikenavn") som juridisk korrekt mellomnavn. Det krever imidlertid en navneendring som søkes via kirkekontoret i sognet hvor man er bosatt. Du skal be om en "Personattest" fra kirkekontoret som skal være i original med stempel og underskrift. 

Folkeregisteret/Borgerservice kan opplyse om man har et adresseringsmellomnavn eller et egentlig mellomnavn etter navneloven. Adresseringsmellomnavn kan ikke innføres i norske pass.

Hvis du vil undersøke dine opplysninger i norsk folkeregister, kan du kontakte Skatteetaten.