Konsulære tjenester / Consular services

Les mer om å fornye pass mens du er i Etiopia, hva du gjør når passet er stjålet eller mistet, hvordan du får nytt pass til barn og hva som gjelder for å få nødpass. Merk at pass ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått mer enn tre måneder siden passet gikk ut.

Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav for fornyelse av pass, både for voksne og barn.

Passport

Here you will find practical information and documentation requirements for renewal of passports for both adults and children.

Fødselsnummer for å søke om pass

For å kunne søke om norsk pass må man ha et norsk fødselsnummer. For barn som er født utenfor Norge må man søke om fødselsnummer samtidig som man søker om norsk pass til barnet.

National identity number to apply for a passport

In order to apply for a Norwegian passport, you need to have a Norwegian national identity number. For children born outside of Norway, you apply for a national identity number at the same time as applying for a Norwegian passport for the child.

Tapt eller stjålet pass

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet mens du er i Etiopia eller Djibouti, ta kontakt med ambassaden så raskt som mulig.

Nødpass og reisedokument

Informasjon om nødpass og andre reisedokumenter som ikke er vanlige pass.

Gebyr for konsulære tjenester / Fees for consular services

Her finner du informasjon om gebyrer for pass og andre konsulære tjenester. Here you will find information about fees for passports and other consular services.

Service icon

Bistand til norske borgere i Etiopia

En av ambassadens mange oppgaver er å gi råd og hjelp når det er behov for dette. Her følger informasjon om hvilken type hjelp ambassaden kan og ikke kan yte.

Service icon

Legalisering av dokumenter og notorialforretninger

Ambassaden anbefaler alle som ønsker å benytte norske dokumenter i Etiopia å sette seg inn i prosessene for dette før de reiser fra Norge. Ambassaden stempler ikke dokumenter som er utstedt i Norge.

Legalization

Here you will find information about how to legalize Ethiopian official documents for use in Norway.