For nordmenn/For Norwegian citizens

Begrenset åpningstid i ambassadens konsulærseksjon i sommer

Det vil i sommerperioden være begrenset åpningstid i ambassadens konsulærseksjon. Ordinære konsulære tjenester ytes etter avtale. Dette gjelder blant annet søknad om pass, personnummer, legalisering og DNA testing.

Registrer ditt opphold i Etiopia og Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Reiseinformasjon for Etiopia

Ambassaden oppfordrer alle reisende og fastboende å holde seg løpende oppdatert om situasjonen i landet.

Valg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Beredskapsinformasjon for nordmenn i Etiopia

Det er ambassadens ansvar å planlegge i tilfelle en krise. De nordiske ambassadene har gått sammen om å oppdatere og dele beredskapsinformasjon til alle nordiske borgere i Etiopia.

Om ambassaden

Ambassaden i Addis Abeba representerer Norge i Etiopia og Djibouti.

Bistand til norske borgere i Etiopia

En av ambassadens mange oppgaver er å gi råd og hjelp når det er behov for dette. Her følger informasjon om hvilken type hjelp ambassaden kan og ikke kan yte.

Pass

Les mer om å fornye pass mens du er i Etiopia, hva gjør du når passet er stjålet eller mistet i Etiopia, få nytt pass til barn og hva som gjelder for å få nødpass og andre midlertidige reisedokumenter. Merk at pass ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp.

Legalisering av dokumenter og notorialforretninger

Ambassaden anbefaler alle som ønsker å benytte norske dokumenter i Etiopia å sette seg inn i prosessene for dette før de reiser fra Norge. Ambassaden stempler ikke dokumenter utstedt i Norge.

Service icon

Bistand til norsk næringsliv

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Etiopia.