Tapt eller stjålet pass

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet mens du er i Etiopia eller Djibouti, ta kontakt med ambassaden så raskt som mulig.

Ved tyveri av pass må du umiddelbart melde dette til nærmeste politistasjon og få en politirapport, legalisert av utstederlandets myndighet. Rapporten tas med til ambassaden sammen med:

LEGITIMASJON: Har du en kopi av passets hovedside, er dette bra. Passnummer og fødselsnummer er også viktig informasjon.

Du kan gjerne ta med annen norsk legitimasjon, for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest.

TAPSSKJEMA: På ambassaden skal du fylle ut et eget tapsmeldingsskjema.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge.  Det gamle passet vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Dersom det haster å få nytt pass for hjemreisen, kan ambassaden utstede et nødpass.