Nødpass og reisedokument

Informasjon om nødpass og andre reisedokumenter som ikke er vanlige pass.

Nødpass

Nødpass kan i visse tilfeller bli utstedt ved ambassaden. I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA.

Nødpasset koster mer enn et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise og har kort gyldighet.

Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er strengt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende tilfeller:

  • Et gyldig pass er stjålet og det er en nær forestående avreise
  • Når det er akutt behov for pass pga. sykdom eller død i nær familie
  • Uforutsette og viktige forretningsreiser
  • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det

Kontakt ambassaden på epost for time til nødpass. Når du kommer til ambassaden må du ha med 2 stk nye passfoto (uten redigering), legitimasjon og evt. kopi av hovedside i passet, samt kontanter for passgebyr.

Les mer på Politiets nettside:  https://www.politi.no/tjenester/pass/nodpass/


Reisedokument

Hvem kan få norske reisedokumenter mens man er i utlandet? Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge kan få norsk reisebevis for flyktninger eller utlendingspass.
Flyktninger og innvandrere som kommer til Norge, og som ikke har pass eller reisedokument fra hjemlandet, ønsker et norsk reisedokument.

Det finnes to typer norske reisedokumenter: reisebevis for flyktninger og utlendingspass.

REISEBEVIS: Hvis du har fått innvilget flyktningstatus i Norge, har du rett til reisebevis for flyktninger hvis ikke spesielle grunner taler mot det.
UTLENDINGSPASS: Hvis du har fått oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn etter å ha søkt om beskyttelse (asyl), og UDI vurderer det slik at forholdet ditt til hjemlandets myndigheter gjør at du ikke kan kontakte dem, kan du få norsk utlendingspass.
UTLENDINGSPASS: Hvis du kan dokumentere at du ikke kan få pass fra hjemlandet ditt, og at dette skyldes forhold som du ikke kan gjøre noe med, kan du få norsk utlendingspass.

Ambassaden utsteder ikke utlendingspass. Det er det kun politi og myndigheter i Norge som utsteder.

Les mer på UDI sine internettsider:

http://www.udi.no/Sentrale-tema/Reisedokumenter/Hvem-kan-fa-reisebevisutlendingspass-/

 

Om somaliske reisedokumenter

Somaliske myndighetsorganer utsteder per i dag ikke reisedokumenter som er godkjent av norske myndigheter. Borgere av Somalia får derfor norsk utlendingspass hvis vilkårene er oppfylt. Hvis somaliske myndighetsorganer i framtiden begynner å utstede pass som norske myndigheter godkjenner, vil de som ikke har tillatelse på bakgrunn av behov for beskyttelse i Norge, bli bedt om å søke pass fra somaliske myndighetsorganer.