Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav for fornyelse av pass, både for voksne og barn.

For English, click here.

Alle som søker om pass må ha norsk fødselsnummer. For barn født i Etiopia som ennå ikke har fødselsnummer må det søkes om fødselsnummer for å kunne søke pass til barnet. Mer informasjon finner du under «Fødselsnummer for å søke om pass» her.

Vi anbefaler deg å bestille time i god tid før passet ditt utløper. 

Ambassaden har en sjekkliste med dokumentasjonskrav for passfornyelse:

Sjekkliste 

Sørg for at du har alle dokumenter klare før du bestiller en time. Søknaden vil ikke bli behandlet dersom dokumentkravene ikke er oppfylt.

 

Det er viktig å ta med det gamle passet til timen, både når du leverer søknad og når du skal hente det nye passet. Tidligere pass skal innleveres når nytt pass utleveres. Dersom det gamle passet inneholder gyldig visa vil vi makulere de øvrige sidene og du får beholde passet.

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til utvidet ID-kontroll (fremleggelse av andre ID-dokumenter eller DNA-test). Dette følger av Politidirektoratets rundskriv 2020/008. 

Vi gjør oppmerksom på at det nå er dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For nærmere om passgebyrene se her

 

Ambassaden benytter et bookingsystem for avtaler om passfornyelse. Du må opprette bruker og selv booke time:

Bestill time her

 

 

Pass til barn (0-18år)

Det kreves personlig fremmøte av både foreldre og barn. Originale pass for både foreldre og barn må fremlegges ved avtalen. Dersom foreldrene deler foreldreansvar må begge avgi samtykke. Dersom en av foreldrene ikke har anledning til å møte til timeavtale for søknad om pass må denne forelderen ha avgitt samtykke i forkant av timen.

Samtykke kan gis ved alle passkontor (politiet i Norge og norske utenriksstasjoner med passmyndighet), se nærmere om dette herFor å gi samtykke ved ambassaden i Addis Abeba holder vi åpent for drop-in på mandager og torsdager mellom kl. 14:00-15:00. 

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur), også for barn fra fylte 12 år. For barn mellom 10 og 12 år vil bilde og signatur innhentes. For barn under 10 år vil det kun tas bilde.

Vi gjør oppmerksom på at gyldighetstiden på pass for barn under 16 år er kortere enn for voksne. Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: 

  • 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet
  • 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet
  • 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet

 

Henting av pass

Du får beskjed fra ambassaden når passet er klart til henting. Når du har mottatt beskjed fra ambassaden kan passet hentes mandager og torsdager mellom kl. 14.00-15.00. 

Husk å ta med gamle pass for makulering ved utlevering av nye pass.

Det er ikke lenger anledning til å sende pass i post. Pass må hentes personlig og signeres for ved ambassaden i Addis Abeba.