Fornyelse av pass

Ambassaden i Addis Abeba kan håndtere passøknader. Nordmenn bosatt i Etiopia og Djibouti må møte opp personlig for å søke. Dette gjelder også barn. Pass utstedes i Norge, og behandlingstiden beregnes til minimum 2-3 uker.

Hovedregelen er at pass skal søkes i det landet der søkeren er bosatt ifølge Folkeregisteret. Ambassaden har anledning til å ta imot norske borgere bosatt utenfor Etiopia og Djibouti i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søkeren å oppsøke politiet i Norge eller ambassade for det landet man er bosatt.

For å bestille time for fornyelse av pass send epost til Consular.Addis.Abeba@mfa.no eller ring oss på +251 113 170420 innenfor ambassadens konsulære åpningstid.

Alle som skal søke om pass må møte personlig. Personer over 12 år må avgi fingeravtrykk. Barn under 18 år må ha skriftlig samtykke fra begge foreldre. Fullmakt for pass til barn kan sendes fra politiet i Norge eller norsk utenriksstasjon. Hvis bare en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke.

For å få utstedt norsk pass kreves det at vedkommende pass-søker er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret. Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass, kan søke om dette via ambassaden. Les mer om dette her. 

Dersom det norske passet er gått ut på dato mens man er i Etiopia eller Djibouti (utlandet), må man alltid ta med det forrige passet til ambassaden for å fornye. Uten det forrige passet vil det ikke bli utstedt nytt. Merk at pass ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp.

Gyldighetstid for pass for ulike alderstrinn:
Under 5 år: 2 år
Mellom 5 og 10 år: 3 år
Mellom 10 og 16 år: 5 år
Over 16 år: 10 år

Gebyr for pass betales i kontant i etiopiske birr. Trykk her for gjeldende priser.