Legalisering av dokumenter

Ambassaden anbefaler alle som ønsker å benytte norske dokumenter i Etiopia å sette seg inn i prosessene for dette før de reiser fra Norge. Ambassaden stempler ikke dokumenter som er utstedt i Norge.

Stempling av dokumenter

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Formålet er å sikre bevis for viktige rettslige handlinger eller å bekrefte et faktisk forhold. En legalisering innebærer ikke alltid at innholdet i dokumentet er riktig, men at kopien eller selve dokumentet er ekte.

Ambassaden utfører følgende notarialforretninger:

  • bekrefter underskrifter
  • bekrefter riktigheten av kopi, feks pass
  • bekrefter at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Ambassaden kan legalisere at offentlige dokumenter fra Etiopia er stemplet av etiopisk UD. Ambassaden bekrefter kun stempel og ikke innhold i dokumentet. Dokumentet må foreligge i original. Ambassaden kan ikke legalisere dokumenter utstedt utenfor Etiopia.

For et dokument som legaliseres ved ambassaden må det betales et fastsatt gebyr.

For å legalisere dokumenter utstedt i Norge, må man følge fremgangsmåten beskrevet på UDs nettsider.

Norske førerkort

For å skaffe etiopisk førerkort, må du fremvise internasjonalt førerkort fra Norge. Internasjonalt førerkort er en oversettelse av ditt norske førerkort, så husk å ta med det norske førerkortet i original. Deretter følger en legaliseringsprosess, som for andre dokumenter utstedt i Norge beskrevet på UDs nettsider.

Internasjonalt førerkort kan bestilles her:

http://kna.no/kj%C3%B8reglede/internasjonalt-f%C3%B8rerkort/
https://www.naf.no/tjenester/internasjonalt-forerkort/ 
http://marusfritrafikk.no/nyheter/item/internasjonalt-forerkort-fra-ma

Norsk-Etiopisk ekteskap

Om ekteskapet skal inngås i Etiopia  må den norske statsborgeren bringe utskrift fra folkeregistret i Norge (Skatteetaten), som bekrefter status som ugift. Utskriften må, før man ankommer Etiopia, være legalisert som beskrevet på UDs nettsider.