Personnummer for barn født i utlandet

Norske borgere som er født i utlandet må ha et norsk personnummer før det kan søkes om pass. Dere kan søke om personnummer ved ambassaden, etter avtale. Det er Skatteetaten i Norge som utgir personnummer.

På Skatteetatens hjemmesider finner du en veiledning om hvordan man søker om personnummer fra utlandet og hvilke dokumenter du må legge ved søknaden: Norwegian national identity number to get a passport - The Norwegian Tax Administration (skatteetaten.no)

Når dere har fulgt veiledningen og har alle dokumenter i order, så kan dere sette opp en time ved å sende en e-post til consular.addis.abeba@mfa.no

Man må møte opp personlig på ambassaden med barnet. Dersom en av foreldrene ikke kan møte opp til timen kan fullmakt og bekreftet kopi av passet sendes via en norsk ambassade i utlandet eller via politiet i Norge. 

Offisiell fødselsattest for barn med utenlandske foreldre født i Etiopia

Ambassaden har fått informasjon om at det er problematisk å få utstedt offisiell fødselsattest for barn med utenlandske foreldre i Etiopia. Dette skal gjelde barn født i Etiopia, der begge foreldrene har annet statsborgerskap enn etiopisk, unntak gjelder for de med «etiopisk born ID». Ambassaden ønsker å gjøre alle norske borgere klar over dette, og oppfordrer alle som planlegger fødsel i Etiopia om å innhente informasjon fra etiopiske myndigheter før fødsel. Man bør være klar over at offisiell fødselsattest er et dokumentkrav for å få norsk pass. 

Bestill DNA-test

  1. Last ned Oslo Universitetssykehus (OUS) skjema for bestilling av DNA-test (PDF).
  2. Fyll ut skjemaet, lagre skjemaet og send det som vedlegg til rettsgenetikk@ous-hf.no.
  3. OUS sender deg en regning og et referansenummer (test-nummer) på e-post.
  4. Betal regningen.
  5. Ta med referansenummeret (test-nummeret) du får av OUS til utenriksstasjonen.

På utenriksstasjonen

Når dere kommer til ambassaden gjennomfører vi DNA-testen og registrerer søknad om pass. Du må selv bestille DNA-testen og betale for den, og du må vise kvitteringen for betalt test og referansenummeret (test-nummer) når du har avtale ved ambassaden.

Resultatet av DNA-testen sendes direkte til Folkeregisteret/Skatteetaten, og Folkeregisteret/Skatteetaten informerer ambassaden når personnummer er tildelt.

Ambassaden vil informere søkere om tildelt personnummer så snart dette er klart. Det er ikke nødvendig å kontakte ambassaden eller Folkeregisteret/Skatteetaten mens dere venter på svar.

Farskap

Ønkser du å lese mer om farskap, kan du trykke her for å komme til Skatteetaten sine sider om temaet.

 

Hvem er norsk? Les mer hos UDI - KLIKK HER.