Bistand til norske borgere i Etiopia

En av ambassadens mange oppgaver er å gi råd og hjelp når det er behov for dette. Her følger informasjon om hvilken type hjelp ambassaden kan og ikke kan yte.

Ambassaden kan bistå med:

 • Utstedelse av pass og forlengelse av passets gyldighet
 • Kontakte familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • Gi råd for overføring av penger fra Norge
 • Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • Bistå med å skaffe juridisk bistand
 • I helt spesielle tilfeller utstede nødlidenhetslån for hjemreise
 • Bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • Ved arrestasjon eller fengsling i utlandet kan ambassaden formidle kontakt ved besøk i fengselet

 

Ambassaden kan imidlertid ikke bistå med bl.a.:

 • Innblanding i rettergang
 • Betale privat engasjert forsvarer
 • Skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • Betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • Overføring/utbetaling av trygdeytelser
 • Oversetting av dokumenter og attester
 • Assistere i kjøpsrettslige saker
 • Dekke sykehusutgifter
 • Å gjennomføre vigsler ved ambassaden. Den norske ambassaden i Etiopia er ikke bemyndighet av Utenriksdepartementet til dette. Regjeringen.no har en liste over all norske ambassader med vigselsrett. 

 

Les gjerne mer om dette her: Konsulær bistand og tjenester til norske borgere - regjeringen.no

 

Nødhenvendelser håndteres sentralt i Utenriksdepartementets Operative Senter (UDops). For nødassistanse ber vi dere om å ta kontakt med UDops på telefonnummer: +47 23950000.