Timebestillingssystem | Appointment booking system

Du kan enkelt bestille timeavtale på ambassaden via vårt timebestillingssystem | You can easily book appointments at the embassy via our appointment booking system

(Norsk)

Du kan bestille timeavtale for følgende tjenester på ambassaden:

  • Fornyelse av pass
  • Søknad om personnummer for førstegangspass

Disse tjenestene tilbys kun på onsdager.

For å avtale time for legalisering eller notarialbekreftelse, vennligst send oss en e-post til consular.cairo@mfa.no. Disse tjenestene tilbys kun på tirsdager.

Mer informasjon her.

 

(English)

You can book appointments for the following services at the embassy:

  • Passport renewal
  • Application for a personal number for first-time passport

These services are offered only on Wednesdays.

To schedule an appointment for legalisation or notarial service, please email us at consular.cairo@mfa.no. These services are offered only on Tuesdays.

More information here.