Støtte til norsk næringsliv

Norske næringsdrivende kan ta kontakt med ambassaden ved behov for informasjon, råd eller støtte.

Ambassaden støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner, og kan blant annet bistå med nettverk, å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner, informasjon om lokale egyptiske forhold og gi råd om blant annet forretnings- og investeringsmuligheter, sikkerhet, samfunnsansvar, politiske prosesser og økonomisk politikk.

Ta kontakt med oss på emb.cairo@mfa.no for ytterligere informasjon.

Fremme av norske næringsinteresser og bistand til norske bedrifter i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. Du kan lese mer om dette her.