For norsk næringsliv

Ambassaden i Kairo støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner. Utenriksstasjonen kan bistå med rådgivning om egyptiske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk.

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den egyptiske forvaltningen. Ambassaden kan støtte med næringsfremmende tiltak, og stille med assistanse knyttet til kommunikasjon/introduksjon til egyptiske myndigheter.

Ambassaden har etablert Team Norway Egypt. Dette er en møteplass for koordinering og nettverksbygging for offentlige og private aktører som fremmer norske økonomiske interesser i Egypt. Formålet er informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og initiativer.