Stans av vigselsseremonier på ambassaden

Ambassaden avholder ikke lenger vigselsseremonier.

Dersom du ønsker å gifte deg i Egypt, må du henvende deg til det egyptiske justisdepartementet. For informasjon om prosessen, se Vigsel i Egypt.