Skip to main content
Norway in Egypt Royal Norwegian Embassy in Cairo

Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten

Sikkerhetssituasjonen i Israel og de palestinske områdene er alvorlig og uforutsigbar. Dette påvirker også situasjonen i nabolandet Libanon og øvrige land i regionen.

Utenriksdepartementet har skjerpet reiserådene for Israel, Palestina og Libanon. Norske myndigheter kartlegger fortløpende utreisemuligheter for nordmenn, særlig i Gaza.

Vi oppfordrer norske borgere til å registrere seg i appen Reiseklar eller på www.reiseregistrering.no. Norske borgere kan også ta kontakt på telefon: +47 23 95 23 95, WhatsApp: +47 47 63 40 60 eller e-post: 247@mfa.no.

Les mer her: Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten - regjeringen.no.