Svalbard

Svalbard

Svalbard er utenfor Schengen og den nordiske passoverenskomsten. Det foretas derfor kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Følgende regler gjelder ved reise til Svalbard: Please note that Svalbard is NOT a member of Schengen:

Schengenborgere og nordiske statsborgere: Borgere av Schengen-land og nordiske statsborgere skal vise pass eller nasjonalt ID-kort ved reise til og fra Svalbard.

Utenlandske borgere (ikke EU/EØS-borgere) som er bosatt i et Schengen-land, skal i tillegg til gyldig pass medbringe oppholdstillatelse.

Visumpliktige – visum med to innreiser til Schengen: Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen med to – 2 - innreiser når de reiser via fastlands-Norge; ett for å reise inn i Schengen og ett for å reise tilbake til Schengen fra Svalbard.

English:
If you need a visa for the Schengen area, make sure you get a visa with two - 2 - entries when travelling via Norway (mainland); one for entry into Schengen and one for the return from Svalbard to Schengen. 
Bring your residence permit and passport if you are a non-EU/EEC-citizen.

Mer informasjon: