Buss

Skoleklasse-reise til Norge

Norske myndigheter anerkjenner dansk "skolerejseliste" for innreise til Norge. 

EU-skolerejselisten er for skoleelever som ikke er EU-statsborgere, men som har oppholdstillatelse i Danmark, og som skal på et kort opphold eller gjennomreise i et eller flere EU-medlemsland eller Schengenlande. Det gjelder dermed også for skolereiser til Norge.

Les mer her.