Bompenger - Photo:Ambassaden
Ambassaden

Bompenger og veiavgifter

Innkreving av bompenger for å finansiere veibygging har lang tradisjon i Norge. Det norske systemet som krever inn bompenger heter AutoPASS. De skandinaviske landene samarbeider om bompengesystemer, men som privat bilist kan du dessverre ikke bruke din danske BroBizz i Norge lenger.

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom dem uten å stoppe. Registreringsnummeret på alle biler som kjører uten AutoPASS- eller BroBizz-brikke fotograferes. Faktura sendes til eieren av bilen per post og er uten ekstra gebyr. Dette gjelder også utenlandske kjøretøy. Les mer om bompengeordningen.

BroBizz = AutoPASS
De skandinaviske landene samarbeider om bompengesystemer via EasyGo. Hvis du er næringsdrivende (erhverv) med BroBizz fra Danmark kan du automatisk kjøre gjennom norske betalingsanlegg merket med AutoPASS. Passeringen blir belastet din BroBizz-konto på vanlig måte. Private kan ikke bruke Brobizz i Norge:  

Uten BroBizz eller AutoPASS
Du kan registrere deg for Visitors' Payment i forkant av din reise. Les mer om ordningen her.

Uten BroBizz/AutoPASS eller Visitors' Payment vil du få tilsendt faktura i posten etter passering. Dette kan ta noen måneder, og oppkrevingen kommer fra et privat selskap.

Ønsker man ikke oppkreving i ettertid kan man i noen tilfeller betale avgiften på bensinstasjoner merket KR-service i nærheten av bomstasjonen.