Ankomst DFDS  - Photo:Wikimedia
Wikimedia

Besøke Norge uten visum

Skal utlendinger ha visum for å reise til Norge? Og kan utenlandske barn på klassetur reise til Norge uten visum?

Hvis en person som ikke er dansk eller EU/EØS-borger vil reise på ferie til Norge, skal vedkommende ikke ha visum hvis personen har gyldig pass og dansk oppholdstillatelse. Passet må være gyldig minst tre måneder lenger enn datoen du har planlagt å reise fra Norge. Dette gjelder også for personer som har gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland, da Norge også deltar i Schengen-samarbeidet.

Det er lov å oppholde seg opp til 90 dager i Norge og resten av Schengen-området innenfor en periode på et halvt år, såfremt oppholdstillatelse og pass er gyldig.

For russiske statsborgere: Fra 29. mai 2024 strammes innreisereglene for russere når formålet er turisme. 

Klassetur: Norske myndigheter anerkjenner dansk "skolerejseliste" for innreise til Norge.