Militærfolk

Norsk verneplikt

Kan norske borgere bosatt i Danmark avtjene verneplikt i Norge? Blir man innkalt til militærtjeneste hvis man flytter til Norge?

Som norsk statsborger kan du i prinsippet bli innkalt til å avtjene norsk verneplikt hvis du flytter til Norge og er mellom 19 og 44 år. Men da det hvert år er flere vernepliktige enn det Forsvaret har bruk for, er det liten sjanse for dette. Det kan endre seg ved kriser eller krig.

Er du yngre enn 19 år, vil du bli innkalt til sesjon/førstegangstjeneste på linje med andre nordmenn som har vært bosatt i Norge hele livet.
Kvinner født i 1997 og deretter blir innkalt på lik linje med menn.

Kontakt Forsvaret hvis du ønsker å avtjene verneplikt eller utdanne deg i Forsvaret. Les mer om førstegangstjeneste og verneplikt på forsvarets hjemmeside.