Bil

Førerkort

Fra 1. mai 2018 er det ikke lenger et krav om at du skal ombytte ditt norske førerkort til et dansk. Du kan føre samme kjøretøy i Danmark som du kan i Norge. Du skal sørge for å oppfylle de aldersbetingelser som gjelder for utstedelse av et tilsvarende dansk førerkort.

Hvis du ønsker å bytte førerkort til et dansk, kan du søke om det.

Les mer på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Tap av førerkort
Mister du ditt norske førerkort mens du bor i Danmark kan du få dansk førerkort på Borgerservice. Du skal først kontakte en norsk trafikkstasjon og be dem sende deg en midlertidig kjøretillatelse/bekreftelse per post eller e-post på at du har førerkort. Midlertidig kjøretillatelse er kun gyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Det er ikke mulig å få et nytt norsk førerkort i Danmark. Dette er kun mulig hvis man er registrert bosatt i Norge og må gjøres ved en norsk trafikkstasjon.

Les mer om å få dansk førerkort på borger.dk.