Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass i Sveits samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Sveits.