Pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass i Sveits samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Sveits.

Viktig tilleggsinformasjon:

På grunn av høy etterspørsel og utfordringer med leveranser er det innført flere tiltak. Vi kan ikke utelukke ustabile leveranser av pass og nasjonalt ID-kort i 2023, og oppfordrer deg til å søke om pass og nasjonalt ID-kort i god tid før du trenger det.