Pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass i Sveits samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Sveits.

Viktig tilleggsinformasjon:

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land.

Dette kan medføre at det tar lenger tid å få passet etter bestilling. Søkere må altså påregne mer ventetid enn normalt. Ambassaden har ingen mulighet til å påvirke produksjonen av pass.