Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Notarius Publicus

Ambassaden i Bern kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. 
Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenrikslovens § 20 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

 

Tjenesten koster CHF 45 per dokument og ambassaden tar kun kort.