Reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort

Ditt europeiske helsetrygdkort gjelder også i Sveits, men det anbefales sterkt å tegne en reiseforsikring.

Reiseforsikring 
Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million!

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

• Dekker forsikringen det landet du skal reise til? 
• Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet? 
• De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende    sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt    med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker    – og ikke dekker. 
• Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal     gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli       nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt.     Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp   disse spørsmålene med sykehuset på forhånd. 
• Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel   ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring. Når   du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk   helsetrygdkort som du kan bestille på følgende måter:

  1.  Via internettsiden til Helfo
  2. Ringe helsenorges Veiledning på +47 23 32 70 00 (åpent man-fre, 8.00-15.30)

 

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Godt forarbeid er viktig, spesielt hvis reisens formål er behandling. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!

Flere opplysninger om hva som dekkes under ditt europeiske helsetrygdkort gis på følgende internettsider: 
Oversikt over helsehjelp - Helsenorge
www.kvg.org