Rings - Foto:Sandy Millar
Sandy Millar

Registrering av vigsel og skilsmisse i det norske Folkeregister

I forbindelse med modernisering av det norske Folkeregisteret trer følgende endring i kraft:

  • Fra og med den 26. oktober 2020 skal ektefolkene selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på ambassaden / konsulat og anmoder om tildeling av fødselsnummer til et barn.

Attestene må være i original og påført et apostille.
Kopi av gyldig pass fra ektefolkene vedlegges.

Oversettelse kan være nødvendig hvis ikke attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk.

Det er minst 2 måneders behandlingstid for registrering av vigsel.

Vigselsattest sendes til følgende adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO