Oversettelser

Ambassaden i Bern utfører ikke oversettelser.

For oversettelser av norske dokumenter utstedt på norsk eller for en autorisert oversettelse, vennligst kontakt en oversetter eller et oversettelsesbyrå.