Frivillig registrering ved utenlandsopphold

Utenriksdepartementet har nå et elektronisk register over nordmenn i utlandet. Registrerer du deg her vil vi lettere kunne komme i kontakt med deg dersom noe alvorlig skulle skje. Det tar bare noen få minutter å gjennomføre registrering.

Hvem bør registrere seg? 
• Alle nordmenn bosatt i utlandet 
• Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika   
Gå til www.reiseregistrering.no for mer informasjon.