Vigsler

Ambassaden i Berlin har vigselsrett og vier om lag 50 par i året. Minst en av brudefolkene må være norsk borger og ingen av brudefolkene kan være tysk statsborger.

| oppdatert 01. apr 2022

 

For nordmenn som ønsker å gifte seg i Tyskland finnes det tre alternativer:

  • Ved ambassaden i Berlin
  • Ved den norske sjømannskirken i Berlin
  • Ved den norske sjømannskirken i Hamburg 
  • For tyske myndigheter

 

Prøving av ekteskapsvilkår

Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves.

I Norge er det Skatteetaten som står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. bekrefter at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås). Brudefolkene må ta kontakt med Skatteetaten på sitt (evt. tidligere) hjemsted i Norge. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene få tilsendt prøvingsattesten. Denne må dere sende videre til ambassaden enten digitalt eller per post  i god tid, senest en uke før vigselen.

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske eller den ene av partene er norsk. Ambassaden har ikke fullmakt til å vie tyske borgere i Tyskland. Statsborgere fra ikke-EU-Land må ha gyldig oppholds kort (Aufenthaltstitel) fra Tyskland eller et annet EU-Land. Med "Duldung" kan man ikke bli viet på ambassaden.

Vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når minst en av brudefolkene er norsk statsborger. Ingen av brudefolkene kan være borger av det land der utenriksstasjonen ligger.

På Skatteetaten sine hjemmesider kan du følge den formelle prosessen for å inngå ekteskap, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Alle som gifter seg får tilsendt vigselssattest fra skattekontoret etter at giftemålet er registrert hos dem. Trenger du en kopi kan du bestille det her.

Praktisk informasjon for vigsler ved ambassaden

Vigsler på ambassaden finner sted på tirsdager og torsdager. Det foretas ingen vigsler i perioden fra 1. juli til 15. august samt over jul og nyttår. Vigselen er gratis. Avtale inngås ved henvendelse til ambassaden på e-post. 

Dokumenter som må sendes ambassaden på e-post senest en uke før vigsel finner sted, er som nevnt prøvingsattesten. Videre må ambassaden være tilsendt navn og passnummer på brudepar.

Før seremonien må brudefolkene og evt. medfølgende vitner fremvise gyldig pass. For øyeblikket kan brudeparet ha med seg inntil 6 gjester. Ambassaden stiller med vitner dersom brudeparet ikke har med gjester. Egne kameraer kan medbringes.

 

Vigsel for tyske myndigheter

Skal du som norsk statsborger gifte deg på Standesamt, må du søke om norsk ekteskapsattest (Ehefähigkeitszeugnis). Informasjoner om vielse i utlandet finner du her.

Er du skilt for tysk rett må tysk skilsmisseattest med apostille (påføres av Amtgericht) anerkjennes hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

Er du skilt i Norge må apostille påføres av Statsforvalteren, da denne må fremlegges Standesamt.

Adresse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., N-0032 Oslo

 

Vigsel av utenlandske borgere i Norge/Eheschließungen ausländischer Staatsbürger in Norwegen

Informasjon om dette finner du hos Skatteetaten.

Informationen hierzu finden Sie bei den norwegischen Steuerbehörden  (Englisch/Norwegisch) oder auch bei BVA Bund und dem Auswärtigen Amt (Deutsch).

 

Navneendring

Ved navneendring må man søke om å endre navn. Norske borgere som er registrert bosatt i Tyskland, må sende søknad om endring av navn til Standesamt. Skriftlig bekreftelse på navneendringen fra myndighetene vedlegges meldingsskjema for navneendring, som fås hos norsk folkeregister og sendes: SKATT NORD HAMMERFEST, NO-9613 Hammerfest