Image of a passport

Pass og statsborgerskap

Her finner du all informasjon du trenger om passøknader og statsborgerskap.

MERK: For å søke om pass eller ordne andre konsulære saker personlig ved ambassaden i Berlin må du bestille time på forhånd.

 

Viktig tilleggsinformasjon:

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land.

Dette kan medføre at det tar lenger tid å få passet etter bestilling. Søkere må altså påregne mer ventetid enn normalt. Ambassaden har ingen mulighet til å påvirke produksjonen av pass.

 

Vi ber søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Pass – Politiet.no