Rett kopi

Den norske ambassaden kan kun ta rett kopi av norske dokumenter.

Det må bestilles en time på forhånd via vår nettside. Tjenesten koster 30 euro.

Dersom du har behov for rett kopi av tyske dokumenter må du kontakte tyske myndigheter eller en notar. Andre utenlandske dokumenter må tas rett kopi av ved den respektive ambassaden eller hos notar. Dette gjelder selv om dokumentene skal brukes i Norge.