Informasjon om leveattest 2020

Information about life certificates 2020 is also available in English.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020.

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.

Informasjonen er hentet fra NAV sine hjemmesider
Life certificates 2020
Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020.

This will not effect the payments of pensions and disabitity benefits.   

This information is from NAV's homepage