Fødselsattest

Ambassaden kan ikke utstede eller oversette fødselsattester. Dersom du har spørsmål, må du henvende deg direkte til skatteetaten.

For å få utstedt fødselsattest må du henvende deg til skatteetaten i Norge. Det kan bestilles en flerspråklig fødselsattest hvor tysk er et av språkene.

Dersom du har behov for apostille må du selv sende fødselsattesten til statsforvalteren i Norge.