Visum og oppholdstillatelse for Norge

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Velkommen til knutepunkt Moskva for visum og oppholdstillatelser

Den norske ambassaden i Moskva håndterer følgende søknader fra følgende land:
Søknader om visum og oppholdstillatelser fra Russland og Belarus
Søknader om oppholdstillatelser fra Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Armenia

På sidene nedenfor kan du finne detaljert informasjon om hvordan du går frem for å søke om Schengen visum for å reise på besøk til Norge og hvordan du søker om oppholdstillatelse til Norge.

Representasjonsavtaler
Norge er representert av Tyskland i visumsøknader fra Kirgisistan og Tadsjikistan.
Norge er representert av Italia i visumsøknader fra Usbekistan.
Norge er representert av Frankrike i visumsøknader fra Armenia.

Hvis du søker om visum for å besøke Norge fra et av de landene Norge har representasjonsavtale med må du følge de retningslinjer og krav som om du skulle ha reist til det representerende landet. 

                                                                            *****

Viktig informasjon:

23.03.2023 Avtaler for innlevering av søknader til Norge / Påskestengt visumseksjon
Visumseksjonen vil være stengt for påske 3.-10. april 2023. Det vil ikke være mulig å levere inn søknader om visum eller oppholdstillatelse ved VFS i Russland eller Belarus i denne perioden. Man kan heller ikke levere inn pass for visering.

Timebestilling av avtaler hos VFS for april og mai 2023 er lagt ut. Det er begrenset antall timer som er tilgjengelig og søkere må dessverre forvente ventetid på å finne ledig time for innlevering av søknaden sin. Dersom ingen timer er tilgjengelig på VFS må man vente til nye avtaler blir publisert. Det forhåndsvarsles ikke.
Dersom du må reise til Norge for en reise som ikke kan vente, på grunn av alvorlig sykdom eller død i familien, ber vi om at dere kontakter visumseksjonen skriftlig på moscowvisa@mfa.no og forklarer situasjonen.

 

20.01.2023 Søknader innlevert i Kasakhstan

Det foretas en endring av hvilken norsk ambassade som er ansvarlig for søknader innlevert i Kasakhstan.

Søknader innlevert i Kasakhstan vil ikke lenger sendes den norske ambassaden i Moskva, men den norske ambassaden i Ankara vil være ansvarlig utenriksstasjon.

Fra og med mandag 23. januar vil søknader innlevert i Kasakhstan overføres til ambassaden i Ankara.

Søkere i Kasakhstan vil fortsette å levere inn sine søknader hos VFS i Kasakhstan.

Søknader om oppholdstillatelse fra Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan og Armenia kan fra mandag 23. januar innleveres på et VFS-senter i Ankaras utlendingsfaglige embetsdistrikt i tillegg til Moskvas utlendingsfaglige embetsdistrikt. Mer informasjon finner du på ambassadens hjemmeside: Visitor’s visa and residence permit - Norway in Türkiye

 

22.09.2022 - Viktig informasjon til russiske søkere

Fra 22. september 2022 er Norges visumfasiliteringsavtale med Russland midlertidig opphevet. Det betyr at ordinære regler om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid også gjelder for russiske borgere i stedet for de forenklede reglene i visumfasiliteringsvtalen.

Du kan lese mer på Utlendingdirektoratet (UDI) infoside til russiske borgere se  Informasjon til russiske borgere - UDI

Ambassadens hjemmeside for visum vil bli oppdatert fortløpende.

Se informasjon på UDIs sider om hvordan visumsøknader fra Russland vurderes nå og hvilke muligheter du har for å få visum.

Viktig informasjon til søkere om kapasitet og saksbehandlingstid 
Norske visumsøknadssentre i ambassadens tjenestedistrikt, som driftes av VFS, i Russland er åpen med begrenset kapasitet i Moskva, St. Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk, Kazan, Krasnodar, Jekaterinburg og Novosibirsk. Vårt søknadssenter i Belarus er også åpen med begrenset kapasitet for visum- og oppholdstillatelser.

Det er mange som ønsker å søke om visum til Norge nå.

Du må dessverre forvente ventetid for å få time for å levere din søknad ved et av våre VFS visumsøknadssentre i Russland og Belarus. Dersom du ikke finner en ledig time, må du vente til flere timer legges ut for publikum.

Du kan ikke levere din søknad via postgang, eller direkte ved ambassaden uten avtale. Det er kun søknader med sterke velferdshensyn og hvor reisen ikke kan vente, som kan få prioritet nå.

Normalt vil ambassaden fatte et vedtak i en visumsøknad innen 15 dager etter at søknaden er mottatt ved ambassaden. Mange søknader om visum tar det nå lenger tid å behandle, opptil 45 dager.

Ambassaden vil ikke returnere passet ditt mens visumsøknaden er til behandling. Du bør derfor planlegge slik at du ikke har behov for ditt pass i løpet av perioden. Dersom et uforutsett behov oppstår, kan ambassaden returnere passet ditt såfremt dokumentasjonskontrollen er gjennomført av ambassaden. I visumsøknader der dokumentasjonskontrollen ikke er gjennomført vil søknaden bli henlagt dersom søker må ha passet tilbake før søknaden er behandlet.

Covid restriksjoner ved innreise til Norge:
Det er ingen spesielle innreiserestriksjoner for å reise til Norge fra og med 12.2.2022. 

                                                                                *****

Hvor skal jeg levere inn min søknad?
Alle søknader om visum og oppholdstillatelser til Norge må leveres inn ved et av våre VFS Global visumsøknadssentre i Russland eller Belarus.

Du må bestille time for å levere søknaden din hos VFS. Dersom du har fått beskjed om at det er fattet vedtak i saken din, trenger du ikke time hos VFS for å levere passet for visumutstedelse. Ta gjerne kontakt med VFS for å høre om åpningstider og fremgangsmåten.

For å levere søknad om Schengenvisum eller oppholdstillatelse må du registrere søknaden din og betale søknadsgebyret på nett via www.udi.no med Visacard eller Mastercard som aksepteres av norske bankterminaler.

Hvis du eller referansen din ikke kan betale visumgebyret på nett, vil du ikke kunne levere søknaden din nå. Søknadsprosessen er direkte knyttet til søknadsnummeret (APN) som automatisk opprettes i systemet når søknadsgebyret er betalt. Det er dessverre ikke mulig å betale søknadsgebyret direkte til VFS.

Hvis du har spørsmål til søknadsprosedyre eller status på din søknad kan du kontakte VFS som er vår partner.

Her finner du kontaktdetaljer til søknadssenterne i knutepunktets region:

VFS Global Russland:
Hjemmeside Russland: Welcome to VFS Global | vfsglobal
Call Center +7 (499) 703 4981 (09:00 til 17:00, mandag, onsdag, fredag; 10:00-14:00 , tirsdag)
VFS e-posthenvendelser Moskva: info.noru@vfshelpline.com
VFS e-posthenvendelser Sankt Petersburg: info.norspb@vfshelpline.com
VFS e-mailhenvendelser Murmansk: info.normmk@vfshelpline.com

VFS Global Belarus:
Hjemmeside Belarus: Welcome to VFS Global | vfsglobal
Call Center + 375 17 388 29 28 (09.00 til 16.00, mandag til fredag)
VFS e-posthenvendelser Belarus: info.nomsq@vfshelpline.com

 

For henvendelser der VFS Global ikke kan bistå, kan du kontakte visumseksjonen ved den norske ambassaden i Moskva via e-post på moscowvisa@mfa.no. Visumseksjonen kan ikke besvare henvendelser på telefon, men vi svarer på epost så raskt som mulig, fortrinnsvis i løpet av 5-10 arbeidsdager.