Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

På grunn av Covid-19 har norske myndigheter innført restriksjoner på innreise til Norge.

Dette innebærer at alle utenlandske borgere som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge som hovedregel vil bli bortvist på grensen.

Inntil videre er det bare personer som faller inn under unntakene fra innreiserestriksjonene som vil få lov til å reise inn i Norge eller få besøksvisum. Alle vilkår for å få et besøksvisum må være oppfylt.

Strengere innreiseregler til Norge fra 29. januar

Følgende grupper har ikke adgang til innreise til Norge:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
 • utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
 • utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Følgende grupper har adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • sjømenn og personell innen luftfart
 • utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten.   

For en oversikt over hvem som nå har lov til å besøke Norge se nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Innreise til Norge - negativ Covid-19 test og karantenehotell

Utlendinger som ankommer til Norge fra et land med høyt smittetrykk skal fremvise dokumentasjon på negativ Sars-CoV-2 test, som er utført maksimalt 24 timer før ankomst til norsk grense. Har du ikke denne dokumentasjonen blir du bortvist på grensen. Vær oppmerksom på at norske borgere dermed ikke avkreves test. Imidlertid vil alle som ankommer fra utlandet bli testet på grensekontrollstedet. 

Alle som ankommer til Norge fra et land med høyt smittetrykk skal i innreisekarantene i 10 dager.

Alle som tillates innreise til i Norge, og som ikke er bosatt i eller eier bolig i Norge, eller har en arbeidsgiver eller oppdragsgiver som skaffer egnet oppholdssted med enerom, må tilbringe innreisekarantenen i karantenehotell i 10 dager.

Egenandel for opphold ved karantehotell er 1500 pr døgn for arbeidsreisende og 500 pr døgn for privatreisende.

Mer informasjon om karantenehotell finnes her.

Hvor skal søknadsdokumentene leveres?

Søknader om visum og oppholdstillatelser må leveres ved et VFS Global søknadssenter. De fleste av VFS' søknadssentre i Russland har gjenåpnet med begrenset åpningstid.

For informasjon om åpningstider mm. se VFS' nettsider.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse kan rettes til VFS på telefon +7 (499) 703 4981/ +7 (499) 704 3571

Ambassaden i Moskva behandler ikke lenger søknader som gjelder reiser til Nederland

Alle Schengen representasjonsavtaler er suspenderte. Ambassaden i Moskva vil derfor ikke utstede visum for besøk til Nederland på vegne av nederlandske myndigheter. Personer som allerede har fått utstedt et Schengenvisum for besøk til Nederland av vår ambassade, må ta kontakt med nederlandske myndigheter om de oppfyller gjeldende innreisekrav.

Informasjon til søkere fra Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan

Inntil videre vil søkere fra Kasakhstan og Hviterussland fra 21. september kunne levere sine visumsøknader ved VFS' søknadssentre i henholdsvis Nur Sultan, Almaty og Minsk.

Søkere fra Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan må levere søknad om visum eller oppholdstillatelse på et av VFS' søknadssentre i enten Russland eller Kasakhstan.

Se VFS' hjemmesider for mer informasjon.