Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

På grunn av Covid-19 har norske myndigheter innført restriksjoner på innreise til Norge.

Dette innebærer at alle utenlandske borgere som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge som hovedregel vil bli bortvist på grensen.

Inntil videre er det bare personer som faller inn under unntakene fra innreiserestriksjonene som vil få besøksvisum. Alle vilkår for å få et besøksvisum må være oppfylt.

For en oversikt over hvem som nå har lov til å besøke Norge se nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Søknader om visum og oppholdstillatelser må leveres ved et VFS Global søknadssenter. De fleste av VFS' søknadssentre i Russland har gjenåpnet med begrenset åpningstid.

Innlevering av søknadsdokumenter krever forhåndsbestilling. For mer informasjon om åpningstider og bestilling av time se informasjonen på VFS' nettsider.

Visumrelaterte spørsmål kan rettes til VFS på telefon +7 (499) 703 4981.

Ambassaden i Moskva behandler ikke lenger søknader som gjelder reiser til Nederland

Alle Schengen representasjonsavtaler er suspenderte. Ambassaden i Moskva vil derfor ikke utstede visum for besøk til Nederland på vegne av nederlandske myndigheter. Personer som allerede har fått utstedt et Schengenvisum for besøk til Nederland av vår ambassade, må ta kontakt med nederlandske myndigheter om de oppfyller gjeldende innreisekrav.

Informasjon til søkere fra Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan

Inntil videre vil søkere fra Kasakhstan og Hviterussland fra 21. september kunne levere sine visumsøknader ved VFS' søknadssentre i henholdsvis Nur Sultan, Almaty og Minsk.

Søkere fra Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan må levere søknad om visum eller oppholdstillatelse på et av VFS' søknadssentre i enten Russland eller Kazakhstan.

Innlevering av søknadsdokumenter krever forhåndsbestilling. Se VFS' hjemmesider for mer informasjon.