For nordmenn

Den norske ambassaden i Moskva håndterer søknader om visum og bistår med andre konsulære tjenester. Vi informerer også om aktuelle Norgesrelaterte arrangementer i Moskva.

Service icon

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Bistand til nordmenn i utlandet

Her finner du informasjon om konsulære tjenester og bistand til nordmenn i utlandet

Oversittet visum? Merk deg når visumet utløper.

Det er straffbart å oversitte visumfristen.

Når uhellet er ute...

Moskva er en stor millionby med de utfordringer dette byr på. Det kan derfor være kjekt å ta noen forholdsregler, samt å vite hva man gjør om noe skulle skje:

Leveattest

Leveattest for videre utbetaling av pensjon

Vielse ved en utenriksstasjon

Den norske ambassade har borgerlig vigselsrett og kan kun vie par hvor begge er norske statsborgere.

Søknad om pass og nødpass

Norske borgere kan søke om nytt pass ved den norske ambassaden i Moskva i åpningstiden (9-17 man-tor, 9-16 fredag) eller ved nærmeste norske konsulat. Ta gjerne kontakt med ambassaden på forhånd for å avtale tidspunkt. Maskinlesbare pass utstedes i Norge og blir videresendt til ambassaden eller til norsk politidistrikt.

Personnummer for barn født i utlandet

Her får du en fullstendig oversikt over spørsmål tilknyttet norsk personnummer og/eller statsborgerskap for barn som er født i utlandet.

Reiseråd for Russland

Lenke til Regjeringen.no

Reiseinformasjon for Russland

Lenke til Regjeringen.no

Pressevisum og akkreditering av norske journalister

Det er svært viktig å være ute i god tid hvis man ønsker å reise til Russland som journalist. Les denne informasjonen nøye før du begynner søknadsprosessene.

Ambassaden i Moskva

Den norske ambassaden i Moskva dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker. Vi håndterer også søknader om pass og utfører andre konsulære tjenester.

Generalkonsulatene

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet i Murmansk og generalkonsulatet i St. Petersburg

Nyheter og arrangementer