Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Besøksvisum

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengenland i opptil 90 dager over en periode på 180 dager.

Hvis du skal besøke flere Schengenland i løpet av reisen, eller planlegger flere enkeltreiser innenfor en periode på to måneder, skal du levere visumsøknaden til den ambassaden eller det konsulatet som representerer landet som er hovedmålet for reisen din med utgangspunkt i oppholdets varighet eller formål.

Hvis du skal besøke flere Schengenland i løpet av reisen, og det ikke er mulig å avgjøre hvilket land som er hovedmål fordi det er likt antall dager i flere land, skal du levere visumsøknaden til den ambassaden eller det konsulatet som representerer landet du skal reise til først.

Hvem kan nå søke om besøksvisum til Norge?

Inntil videre er det bare personer som faller inn under unntakene fra innreiserestriksjonene som vil få besøksvisum. Alle vilkår for å få et besøksvisum må være oppfylte.

For en oversikt over hvem som nå har lov til å besøke Norge se nettsidene til UDI.

De fleste av VFS' søknadssentre har gjenåpnet med begrenset åpningstid.

For informasjon om åpningstider mm. se VFS' nettsider.

For alle visumrelaterte spørsmål kontakt VFS på telefon +7 (499) 703 4981.

Ambassaden i Moskva behandler ikke lenger søknader som gjelder reiser til Nederland

Alle Schengen representasjonsavtaler er suspenderte. Ambassaden i Moskva vil derfor ikke utstede visum for besøk til Nederland på vegne av nederlandske myndigheter. Personer som allerede har fått utstedt et Schengenvisum for besøk til Nederland av vår ambassade, må ta kontakt med nederlandske myndigheter om de oppfyller gjeldende innreisekrav.

Informasjon til søkere fra Hviterussland, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan

Inntil videre vil søkere fra Kasakhstan og Hviterussland fra 21. september kunne levere sine visumsøknader ved VFS' søknadssentre i henholdsvis Nur Sultan, Almaty og Minsk.

Søkere fra Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan må levere søknad om visum ved et av VFS' søknadssentre i enten Russland eller Kazakhstan.

Schengen-land