Pressevisum og akkreditering av norske journalister

Det er svært viktig å være ute i god tid hvis man ønsker å reise til Russland som journalist. Les denne informasjonen nøye før du begynner søknadsprosessene.

Det er viktig å starte søknadsprosessene for pressevisum og presseakkreditering til Russland så tidlig som mulig.

Utenlandske journalister som ønsker å reise til Russland i den hensikt å utøve journalistisk virksomhet må ha innvilget presseakkrediteringskort til Russland. For å få innvilget akkrediteringskort må man ha gyldig pressevisum til Russland. Det utstedes både enkelt- og flerreisevisum. Pressevisumet må man søke om på Russlands ambassade i Oslo eller Generalkonsulatet i Kirkenes.