Informasjon til pressen

Pressevisum og akkreditering av norske journalister

Det er viktig å starte søknadsprosessen så tidlig som mulig.

Det er viktig å være ute i god tid hvis man ønsker å reise til Russland som journalist. Les denne artikkelen nøye før igangsetting av søknadsprosessene.

For å få innvilget akkrediteringskort må man ha gyldig pressevisum. Dette må man søke om på Russlands ambassade i Oslo eller Generalkonsulatet i Kirkenes.

For å søke om pressevisum trenger man:

1) Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring.

2) En attest eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist. Bruker man pressekortet, må man påse at bilde, navn, utløpsdato og navn på arbeidsgiver, tydelig fremkommer på kortet.

3) Et dokument utstedt av arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid.

OBS! Dokumentene må være i originalform, undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel hvis det finnes. Utskrevne kopier eller faksimile-signaturer tas ikke imot. Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum.

Utfylling av visumssøknadsskjemaet gjør du her.

Norsk-russisk avtale om visumlettelser kan leses her.

Akkreditering

For å jobbe som journalist i Russland er også akkreditering nødvendig. Gjennom pressesenteret ved Det russiske utenriksministeriet i Moskva kan man søke om midlertidig akkreditering gyldig opp til 3 måneder. Behandlingstiden, fra pressesenteret har mottatt den originale søknaden, er opp til fem virkedager. Det russiske utenriksministeriet krever at all dokumentasjon må være oversatt til russisk for å kunne behandle søknaden.

For å søke om akkrediteringskort trenger man:

1. Originalbrev fra redaksjonens ledelse med informasjon om planlagt formål, reisemål og tidspunkt for reisen(e). Utskrevne kopier eller faksimile-signaturer blir ikke akseptert. Vær oppmerksom på at malen må inneholde følgende informasjon: redaksjonens navn og adresse, telefonnumre, web-side, org.nr. Brevet må være adressert til pressesenterets direktør Mr. A.A.Kozhin (Артём Александрович Кожин).

2. Kopi av pass og pressevisum. Sistnevnte kan evt ettersendes elektronisk.

3. 2 passfoto på matt papir.

4. Kopi av eventuelle tidligere akkrediteringskort.

Søknaden sendes eller leveres til adresse: Russian Federation, 119002 Moscow, Smolenskaya-Sennaya ploschad, d. 30, str. 2, Press Center MID. Det tar et par dager for MID å  registrere de ovennevnte papirene. Hvis det haster, kan papirene sendes til Ambassaden etter forhåndsavtale.

Det anbefales å sende søknaden via DHL eller lignende. Behandlingen av søknaden igangsettes ikke før de originale dokumentene er mottatt av pressesenteret.

Det bør presiseres i søknaden hvorvidt journalisten selv henter akkrediteringskortet hos russisk UD eller om Norges ambassade henter det og sender det til journalisten.

Besøksadresse: Smolenskaja-Sennaja Ploshad 32/34 (inngang i den nye delen til høyre for departementets hovedbygning)

Telefon direkte til pressesenteret: +7 499 244 20 87.

Følg saksgangen

Journalisten er selv ansvarlig for at søknaden om akkreditering inneholder all nødvendig dokumentasjon og må selv følge opp søknadsprosessen ved å ta kontakt med russisk UDs pressesenter. Kontaktperson er Anastasija Kudinova, tel. +7 499 244 4160. Det anbefales å sende en elektronisk kopi av søknaden til pressesenterets e-post: pc.mid@yandex.ru.

Det russiske regelverket om akkreditering og opphold for utenlandske journalister kan leses her.