Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

bildegkstp - Foto:Generalkonsulatet i St. Petersburg
Generalkonsulatet i St. Petersburg

Generalkonsulatet i St. Petersburg

Generalkonsulatet i St. Petersburg dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker. Vi bistår også nordmenn i St. Petersburg.

Konsulære saker:
I den foreliggende situasjonen med Covid-19-virus må generalkonsulatet prioritere saker for nødlidende norske statsborgere, enkelte forhold knyttet til hjemreiser til Norge og hastesaker (f.eks. pass ved nær forestående reise). Andre saker vil bare bli håndtert i den utstrekning det er kapasitet. Generalkonsulatets åpningstider er inntil videre begrenset.

Generalkonsulatets åpningstid og telefontid inntil videre:
mandag – fredag  10.00 – 16.00

Personlig oppmøte i konsulære saker: kun etter avtale, og inntil videre begrenset til hastesaker

Besøksadresse:
Ligovskij prospekt, 13-15
191014 St. Petersburg Russland

Postadresse:

Norwegian Consulate General in St. Petersburg

P.O. Box 75

53501 Lappeenranta

Finland

Kontakt:
Tlf: +47 239 59000 (for oppringing fra Norge)

+7 (812) 612 41 00 (for oppringing fra Russland)
Faks: +7 (812) 612 41 01
E-post: [email protected]

Trenger du hjelp etter generalkonsulatets stengetid:
Ta direkte kontakt med UDs operative senter i Oslo på telefon +47 23 95 00 00.