Når norsk borger avgår ved døden i Egypt

Ved dødsfall i Egypt er det Utenriksdepartementets Operative Senter (UDops) som er ansvarlige for å informere pårørende i Norge.

Dersom du som pårørende tar kontakt med UDops eller ambassaden, vennligst send e-post eller ring og oppgi ditt og pårørendes fulle navn og fødselsnummer, samt fulle navn og fødselsnummer til andre nært pårørende (foreldre, ektefelle/samboer, barn).

Ta kontakt med oss enten via e-post consular.cairo@mfa.no eller per telefon på +2 02 2728 3900 i åpningstiden. Utenfor åpningstiden, ta kontakt med Utenriksdepartementets Operative Senter (UDops) per telefon på +47 23 95 00 00 eller e-post til 247@mfa.no. Tjenesten er døgnbemannet.

Ambassaden kan bistå pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av båre/urne, kontaktinformasjon til lokale begravelsesbyrå, innhenting av dødsattest og bekreftelse om dødsfall.

Her kan du lese mer om hva utenriksstasjonene kan bistå med.

UDops kan bistå pårørende i prosessen med å finne ut om og hvor avdøde var forsikret.

Dersom avdøde var forsikret, vil pårørende sammen med forsikringsselskapet finne frem til et lokalt begravelsesbyrå som vil bistå rundt de praktiske forhold.

Dersom avdøde ikke var forsikret, er de praktiske forholdene pårørendes ansvar.

Registrering av norske borgere som har avgått ved døden i Egypt

  • Pårørende eller lokalt begravelsesbyrå må hente dødsattest fra sykehuset der avdøde gikk bort og levere denne til det lokale Helsedepartementet. Ambassaden vil bistå med et skriv som må tas med til det lokale Helsedepartementet for å få utstedt en bekreftelse om dødsfall.
  • Det må avtales tid på ambassaden for levering av bekreftelse om dødsfall og den avdødes pass. Ambassaden makulerer passet og leverer det til politiet i Norge.
  • Ambassaden sender «Melding om Dødsfall» til Skatteetaten for registrering av dødsfallet i Folkeregisteret.