Gebyrer og betaling

Tjenester må betales for ved en filial av Commercial International Bank (CIB), og betalingen må gjennomføres etter timeavtalen. Du må ta med kvitteringen for betalingen tilbake til ambassaden etter at den er gjennomført. Vær oppmerksom på at ambassaden ikke aksepterer kontanter eller kortbetaling.

Gebyrer for pass

  • Gebyr for søknad om ordinært pass er EGP 5 700 for søkere over 16 år, og EGP 3 400 for søkere under 16 år.
  • Gebyr for søknad om nødpass er EGP 7 400 (uavhengig av alder).

Gebyret knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve passet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden avslås.

Årsaken til prisforskjellen for passøknad ved en utenriksstasjon og i Norge er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved en utenriksstasjon. Satsene dekker blant annet kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finnes også informasjon om gebyrsatsene for passøknader i Norge.

Merk at en søknad om personnummer i enhver sak også er en søknad om pass.

Gebyr for notarialbekreftelse

  • Gebyr for notarialbekreftelse er EGP 1 400. Notarialbekreftelser betales 0,25 ganger rettsgebyret for hver notarialbekreftelse iht. Forskrift om notarius publicus.
  • Særskilt for Rett kopi (notarialbekreftelse), kan ambassaden ved forespørsel gi inntil fire notarialbekreftede dokumenter med Rett kopi av samme dokument. Eksemplarer utover dette belastes EGP 300 per side.

Til orientering tas det ikke gebyr for Rett kopi dersom ambassaden behøver dette som del av sin saksbehandling ved for eksempel søknad om pass eller personnummer til førstegangspass.

Øvrig informasjon

Merk at gebyrer justeres periodisk etter gjeldende valutakurser.

Det tas ikke gebyr for vigsler og legaliseringer.

Betaling

For å betale for våre tjenester, vennligst besøk nærmeste filial av Commercial International Bank (CIB). Der kan du sette inn beløpet i EGP som svarer til kostnaden for tjenesten du skal betale for. Betalingen må gjennomføres etter timeavtalen på ambassaden. Du vil få et skriv fra ambassaden hvor blant annet bankkontodetaljer og beløpet du må betale fremgår. Etter at du har gjort innbetalingen, må du ta med deg kvitteringen tilbake til ambassaden.

Den nærmeste CIB-filialen fra ambassaden ligger ca. 100 meter til venstre for utgangen av Nile City Towers, North Tower, hvor ambassaden ligger. Filialen er i første etasje på Arkada Mall. Deres åpningstider er 08:30 - 15:00. For mer informasjon om åpningstider og andre detaljer, besøk hjemmesiden deres.