Notarialforretninger og legalisering

Notarius Publicus

Ambassaden i Kairo kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenrikslovens § 13 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Legalisering av dokumenter:

  • Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å utferdige et slikt dokument.
  • For å legalisere dokumenter utstedt i Egypt: Dokumentet må foreligge i original, og det må legaliseres av det egyptiske utenriksdepartementet før Norges ambassade i Kairo kan legalisere det. Ambassaden har ikke adgang til å legalisere/bekrefte dokumenter utstedt utenfor Egypt og Libya.
  • For å legalisere dokumenter utstedt i Norge, må man følge fremgangsmåten beskrevet på UDs nettsider.

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

 

Timebestilling, gebyrer og saksbehandlingstid:

  • Gebyr for notorialforretninger og legaliseringer er EGP 515,- og må betales kontant.
  • Gebyr for rett kopi er EGP 100,- per side, eller del av side, men ikke mindre enn EGP 515,-.
  • Papirer for legalisering eller lignende kan leveres til ambassaden hver tirsdag og torsdag mellom kl. 13 og 15. Vennligst ring ambassaden på forhånd for å avtale time.
  • Saksbehandlingstiden for nevnte tjenester er 3 dager.