Sykehus

Vær oppmerksom på at sykehus m.v. utenfor Kairo og andre store byer og reisemål kan ha en lav standard. Lav hygienisk standard ved klinikker og sykehus kan medføre at den postoperative fase blir risikabel, men dette er vanligvis ingen risiko ved de private sykehusene. Ved de offentlige sykehusene kan hygienen derimot være svært dårlig. Selv om det finnes gode tannklinikker, bruker mange å benytte tannlege i Norge. Vi gjør oppmerksom på at noen sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Apotekene fører mange typer medisiner, både lokalt fremstilte, lisensproduserte og importerte, som selges uten særlig restriksjoner, til rimelige priser. Det anbefales likevel at personer som trenger særlig medisinsk behandling tar med seg nødvendige medikamenter hjemmefra da forsyningssituasjonen i apotekene kan være skiftende. Vitaminer fås på apotekene.

Det egyptiske nødnummeret er 123, men den offentlige ambulansetjenesten er ikke pålitelig. I nødsfall anbefales det derfor å ringe et av de større sykehusene, som har egne ambulansetjenester.

Ved henvendelse til ambassaden kan du få en liste over sykehus i Egypt og tannleger i Kairo. Ambassaden tar intet ansvar for skikketheten til sykehusene og tannlegene.