Nødpass

Dersom du mister passet ditt i Egypt, kan ambassaden utstede et håndskrevet nødpass slik at du kan reise tilbake til Norge. Nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass.

Nødpasset må leveres til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen. Det samme må eventuelt ordinært pass som har blitt ugyldiggjort i passregisteret.

Vanligvis får du ikke nødpass hvis du i løpet av de siste fem årene har fått utstedt midlertidig pass (Nødpass) to ganger. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet nødpass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.

For å få nødpass må du møte personlig på ambassaden i Egypt etter avtale. Du kan be om en avtale for å levere passøknad ved å sende e-post til emb.cairo@mfa.no.

Vennligst oppgi følgende i e-posten til ambassaden:
• Navnet og personnummeret til søkeren
• Telefonnummer
• Foretrukket dato/tidspunkt for timeavtale
• Planlagt tidspunkt for hjemreise til Norge

Dokumentkrav ved søknad om nødpass:
• Du må kunne dokumentere din identitet ved å fremlegge et norsk ID-dokument, for eksempel førerkort, debet- eller kredittkort med bilde og signatur, norsk fødselsattest, etc.
• Gebyr i kontanter (EGP 2,810)
• Rapport fra politiet på stedet om mistet/frastjålet pass
• Utfylt tapsmelding / søknadsskjema 
• To passbilder hvor ørene er synlige, og munnen er lukket (skarp kvalitet, hvit bakgrunn, maks. tre måneder gamle, min. 36 X 47 mm).
• Dokumentasjon på reisen til Norge (eksempelvis flybillett).

Etter at nødpass er utstedt, anbefales det at du oppsøker Moghamma (et offentlig kontor som ligger ved Tahrir-plassen) for å få tillatelse til å reise ut av Egypt. Du kan bli bedt om å fremvise en politirapport som dokumentasjon på at du har mistet passet ditt.