Pass

Ambassaden i Kairo kan motta passøknader for norske statsborgere med norsk personnummer.

Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du søke om om dette hos UDI.

Hvis du fikk dobbelt statsborgerskap da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, kan du søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt her. Dette kalles bibehold.

Generell informasjon om pass finnes på politiets sider. Se også Lovdata for Passloven, Statsborgerloven, Folkeregisterloven og Barneloven.

Timebestilling for søknad om pass

Du må bestille time på ambassaden før du kan søke om nytt pass. Du kan lese mer om timebestilling her.

Nedenfor følger ytterligere informasjon om søknadsprosessen og hva du må ta med til avtalen. Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen og dokumentasjonskravene kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor å sjekke vår nettside før man avtaler tid for å levere søknaden. Ambassaden har informasjonsplikt, men det er likevel søkers ansvar å påse at søknaden er fullstendig. Ufullstendige søknader vil medføre avslag.

Generell informasjon

 • Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. Se her hvis du eller barnet ditt ikke har norsk personnummer. Merk også at en av foreldrene må være norsk statsborger ved barnets fødsel. Dersom det ikke er tilfellet, kan det søkes om familieinnvandring hos UDI.
 • Alle som søker om pass må møte personlig.
 • Hovedregelen er at pass skal søkes i det landet der søker er bosatt ifølge Folkeregisteret. Ambassaden har anledning til å ta imot norske borgere bosatt utenfor Egypt i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søker å oppsøke politiet i Norge eller ambassade i det landet man er bosatt.
 • Ved søknad om pass skal søkers navn være registrert i Folkeregisteret. Navn på pass vil være identisk med navn som er registrert i Folkeregisteret. Dersom søker ønsker å endre navnet ditt, må dette gjøres før passet skal fornyes. Eventuell søknad om navneendring sendes til Skatteetaten.
 • Det er ditt ansvar å godtgjøre din identitet og ditt norske statsborgerskap. Ambassaden kan be om ytterligere dokumentasjon for å etablere søkerens identitet. Søker anbefales å ta med dokumentasjon som kan bidra til å etablere identitet, deriblant oppholdstillatelser, utenlandske pass og ID-kort.

Følgende må medbringes når det søkes om nytt pass

 • Gyldig legitimasjon. Hvis passet utløp for mer enn tre måneder siden, må annen gyldig ID med bilde og personnummer medbringes.

Særskilt informasjon om søknad om pass til barn under 18 år

 • Barn under 18 år må ha samtykke fra begge foreldre. Begge foreldre må møte opp personlig ved passmyndighet for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort. Merk at det kan gis varig samtykke og at samtykket til enhver tid kan trekkes, men man kan ikke trekke samtykket for et pass som er under produksjon eller som er ferdig produsert.
 • Foreldre trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en forelder bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon/ambassade, mens den andre foreldren kan samtykke hos politiet i Norge.
 • Samtykke kan gjøres digitalt på ambassaden, eventuelt hos annen passmyndighet. Også eventuell forelder uten norsk personnummer kan gi samtykke digitalt. For mer informasjon vedrørende samtykke til pass til barn under 18 år, se politiets sider.
 • Hvis bare en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke.
 • Barn over 12 år må avgi fingeravtrykk.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Ambassadens sanksbehandlingstid er ca. 2 - 4 uker.

Hvis søknaden blir godkjent sendes passet fra politiet i Oslo til ambassaden som utsteder passet til søker. Behandlingstiden er for tiden ca. 2 - 4 uker. Oppdatert informasjon og forventet leveringstid finnes her.

Avslag på søknad om pass

Ved avslag på søknad om pass vil du motta skriftlig vedtak med begrunnelse. Vedtaket kan påklages skriftlig per e-post, og det kan samtidig bes om innsyn. Søknadsgebyret refunderes ikke ved avslag på søknaden.

Passutlevering

Du vil motta informasjon via e-post eller telefon når passet har ankommet ambassaden. Ambassaden vil avtale en hentetid med deg. Passet kan kun hentes etter avtale, og det er viktig å medbringe det gamle passet for makulering. Du har også muligheten til å velge om du ønsker å beholde det makulerte passet eller la ambassaden avhende det for deg.

Ambassaden benytter et bestillingssystem for timeavtaler, men passutleveringen administreres utenom dette systemet.

Tap av pass

Se informasjon på politiets sider. Dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Gebyrer og betaling

Se ytterligere informasjon her.