Pass

Ambassaden i Kairo kan motta passøknader. Pass utstedes i Norge, og behandlingstiden beregnes til 2-3 uker.

For alle konsulærsaker som pass, legaliseringer, etc. må det avtales tid på forhånd. Vennligst kontakt oss på telefon +2 02 27283900blobid0.png eller e-post emb.cairo@mfa.no. Generell informasjon om pass finnes på politiets sider. Se også Lovdata for forskrift om pass.

  • Alle som søker om pass må ha norsk personnummer.
  • Alle som skal søke om pass må møte personlig. Personer over 12 år må avgi fingeravtrykk. Barn under 18 år må ha skriftlig samtykke fra begge foreldre. Hvis bare en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke. Se barneombudets sider for mer informasjon.
  • Hovedregelen er at pass skal søkes i det landet der søkeren er bosatt ifølge Folkeregisteret. Ambassaden har anledning til å ta imot norske borgere bosatt utenfor Egypt i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søkeren å oppsøke politiet i Norge eller ambassade i det landet man er bosatt.
  • Ved søknad om pass skal søkerens navn være registrert i norsk folkeregister. Eventuell søknad om navneendring sendes ditt lokale likningskontor. Se skatteetatens sider for mer informasjon.  

Følgende må tas med når man skal søke om nytt pass:

  • Gyldig legitimasjon.
  • Eventuelle fullmakter hvis det skal søkes om pass til barn.
  • Barn under 10 år må ha med passbilde, med hvit bakgrunn og lukket munn.
  • Tidligere pass skal medbringes for makulering når nytt pass foreligger.  

Gebyrer (må betales kontant):

  • Passøknad: 2,145 EGP (barn under 16 år 1,280 EGP).
  • Gebyrer justeres med jevne mellomrom etter gjeldende valutakurser.