Reiseregistrering

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er bosatt i, eller planlegger å reise til Egypt eller Libya å registrere seg på nettsiden www.reiseregistrering.no.

Registreringssystemet gjør at både ambassaden og Utenriksdepartementet får tilgang til informasjonen som registreres. Den kan således benyttes av ambassaden og Utenriksdepartementet i krisesituasjoner dersom disse skulle oppstå, og benyttes til å sende ut invitasjoner og annen informasjon.

Alle som registrerer seg må selv sørge for å oppdatere endringer, slik som ved flytting, endring av kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning m.v. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Reisende anbefales å holde seg oppdaterte om gjeldende reiseinformasjon for Egypt og Libya via reiseinformasjon på regjeringen.no